The Future in Our Hands


Jan en Didy Steenhuis
Tel: 0594-503273

Kamer van Koophandel: 020.93.038
Bankrekeningnummer: NL75RABO013.31.87.756


The Future in our Hands heeft de ANBI Status

 
 

Financiele verantwoording.

2013 

Saldo 01- 01 2013                                                                 Euro   6353


Inkomsten:

Eenmalige giften Euro 5744

Vaste donateurs 2740  8484

                                                                                   Totaal Euro 14.837


 

Uitgaven :

Novosite Euro 116

Hostnet 12

Container Ahlers 524

Bankkosten 112

Onkosten 350

Bloemen vrijwilligers 50

Rek. Standard Charted

Bank Gambia 6000

                                                                                       Totaal   7.164

 


Saldo 31-12- 2013                                                                 Euro 7673