CD,S

 
 
 

De Goede Herder

Concert met improvisatie en samenzang vanuit de

Grote of Stephanuskerk te Hasselt

met:

Psalm 56,De Heer is mijn Herder,Psalm 80,Heer wees mijn Gids,Psalm 130,

Je hoeft niet bang te zijn,Op bergen en in dalen,Psalm 116,Jesus is de goede herder,Hij is overal,

Halleluja,lof zij het Lam en Wie maar de goede God laat zorgen.

 


 

Op weg naar Jeruzalem

Live-opname vanuit Hasselt

met:

Fantasie over Psalm 87

Koraalvoorspel(allegro) over Psalm 122:1

Orgelkoraal: "Jezus ga ons voor"

Fantasie en fuga over: "Door de wereld gaat een woord"

Fantasie Jerushalaim/The Holy City

Koraalvoorspel: k zag een nieuwe hemel zich verheffen"

Finale: "Lichtstad met uw paarlen poorten"

 

 
 

Een Naam is onze Hope

met:

Toccata: Psalm 100:1

Koraalvoorspel:Psalm 139:1

Fantasie Een naam is onze hope"

a La Marcia r is een Verlosser"

Variaties en Finale over: "Geef vrede,HEER,geef vrede"

Aria: Psalm 84:6

Fantasie k bouw op U,mijn Schild en mijn Verlosser"

Koraal,Variatie en Finale over: "Grote God,wij loven U"


 

John Propitius speelt en improviseert

Dubbel CD

met oa:

Heer wees mijn Gids

Psalm 79

Als de Heiland zal verschijnen

ea

  
Deze website is wegens administratieve redenen offline.
Indien u de eigenaar bent van deze website gelieve contact op te nemen met onze administratie.