Deel met anderen

 
 

Persmededeling AK-VSZ: Tussentijdse evaluatie van de preformatie

 

Mbt. de Kinderbijslagen en een deel van de gezondheidszorgen: het bedrag van overdracht zou slechts een onderdeel zijn van 15,8 miljard, niet meteen een verplaatsing van het zwaartepunt naar de gemeenschappen.  We weten niets over de bevoegdheden over dit bedrag, over de financiële middelen die zullen toegekend worden en over de toewijzing aan gewesten of gemeenschappen.  We weten wel dat aan de inter-persoonlijke solidariteit niet mag geraakt worden. De transfers worden dus niet afgebouwd. Het gaat dus om veel meer dan de belachelijke borrelnootjes. Maar t.o.v. de volledige splitsing van de sociale zekerheid, t.o.v. de resoluties van het Vlaamse Parlement, t.o.v. het regeerakkoord van de Vlaamse regering, t.o.v. een confederaal model, gaat het om té weinig in euro’s en om té weinig in inhoudelijke betekenis.

 

Mbt. de nieuwe financieringswet (althans de 12 principes): De huidige financieringswet voorziet enkel in dotaties en bevat dus geen enkele aansporing voor de gewesten en gemeenschappen om de economische activiteit in hun gewest te bevorderen: consumptiefederalisme van de zuiverste soort, m.a.w. verantwoordelijkheid nul!  De 12 uitgewerkte principes tot hervorming van deze wet spreken elkaar tegen, zelfs op essentiële punten.  De onmogelijkheid om tot een eensgezind besluit te komen is dus al ingebouwd.  Bovendien moet het eindverslag van de werkgroep die dit verder moet uitdiepen slechts klaar zijn in maart 2011. Een besluit is niet voorzien. “C’est reporté”, uitgesteld, voor onbepaalde tijd.  Hoe kan men spreken over de overdracht van 15,8 miljard nieuwe bevoegdheden zonder tegelijkertijd te beslissen over de financiering ervan?

 

Mbt. Brussel dat 500 miljoen per jaar moet krijgen: Brussel krijgt nu al van de Vlamingen 1.050 miljoen per jaar. (250 miljoen via de huidige financieringswet, 180 miljoen buiten deze wet en 620 miljoen via de sociale zekerheid).  Er is een gat in de begroting van 25 miljard, de overheidsschuld stijgt iedere dag, maar Brussel eist 1 miljard extra, nu, onmiddellijk. Of maar 500 miljoen wat men voorstelt als een grote toegeving, terwijl de Vlamingen dit geld broodnodig hebben.

BESLUIT: Op 3 september 2010 lag er met betrekking tot de sociale zekerheid veel te weinig op tafel.  Na bijna drie maanden, eigenlijk meer dan drie jaar, staan we nergens.   Een positief punt is wel dat het nu voor alle Vlamingen duidelijk geworden is dat de Franstaligen alleen geďnteresseerd zijn in geld.  Uiteraard in het geld van de Vlamingen want in hun opvatting is dat hun recht.  Zonder enige schaamte tergen zij ons zelfs nog door meer geld te vragen.  Een volgend positief punt zou kunnen zijn dat het voor alle Vlamingen duidelijk wordt dat zij met handen en voeten, met hun hoofd en hun portefeuille, gegijzeld zijn achter de grendels van de grondwet.  En dat de Franstaligen een heel arsenaal aan marteltuigen ter beschikking hebben, zoals alarmbellen, belangenconflicten, pariteiten en bijzondere meerderheden. Als alle wegen tot niets leiden, komt de vraag naar de uitgang.

Voor de volledige tekst: zie bijlage